Nam Định: Công trình, nhà ở xây trái phép không được đánh số

Cùng với công trình, nhà ở xây trái phép, chính quyền Nam Định không đưa các loại nhà xây dựng tạm bằng vật liệu thô sơ vào diện đánh số, gắn biển số nhà.

Ngày 22/3, UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản kế hoạch, việc trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại, thư tín cũng như xử lý các thông tin liên quan.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về xã hội, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, nông thôn, tạo nếp sống văn minh và tạo điều kiện cho công tác quản lý Nhà nước về đô thị, nông thôn, quản lý trật tự xây dựng, quản lý dân cư bảo đảm an ninh trật tự, quản lý về nhà đất, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy,… và các thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức triển khai việc đánh số và gắn biển số nhà trong quý II, III/2024. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu việc đánh số, gắn biển số nhà phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đảm bảo theo quy định và quy hoạch được duyệt.

Tuân thủ nguyên tắc, quy chế và các quy định pháp luật hiện hành theo các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước.

Phải đảm bảo dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện; các tổ chức và nhân dân phải nắm bắt được chủ trương, cách thức thực hiện và đồng thuận cao để thực hiện.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai rà soát, lập phương án, kế hoạch triển khai việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn theo quy định.

Đối tượng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác đánh số, gắn biển số nhà. Gắn biển số nhà trên các tuyến đường, phố đã được đặt tên và nhà trong ngõ ngách. Nhà ở, công trình xây dựng đã có được xây dựng trên các tuyến giao thông trong khu vực đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền đặt tên đường.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh quy định những đối tượng không được xét cấp số nhà, bao gồm: các loại nhà ở, công trình xây dựng trái phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nhà xây dựng tạm (không dùng cho mục đích để ở) có cấu trúc tạm bằng vật liệu thô sơ như: lều, lán trại, chòi,…

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, UBND các huyện và thành phố Nam Định phải triển khai lập kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn quản lý xong trước ngày 30/4/2024. Tổ chức triển khai việc đánh số và gắn biển số nhà trong quý II, III/2024.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Nam Định giao các nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng; UBND các huyện, thành phố. Trong đó, giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc công tác đánh số, gắn biển số nhà của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố khi có khó khăn vướng mắc phát sinh.

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nam-dinh-cong-trinh-nha-o-xay-trai-phep-khong-duoc-danh-so-10275852.html

Tin liên quan