Đề xuất xây cầu vượt sông Ninh Cơ ở Nam Định có thời hạn sử dụng 100 năm

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B là công trình cầu cấp I, thời hạn sử dụng 100 năm. Địa điểm xây dựng dự án trên địa bàn 2 huyện Trực Ninh và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B là công trình cầu cấp I, thời hạn sử dụng 100 năm. Địa điểm xây dựng dự án trên địa bàn 2 huyện Trực Ninh và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Trong ảnh: Cầu phao Ninh Cường hiện tại)

Ban QLDA Thăng Long vừa có tờ trình (lần 2) đề nghị Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B.

Theo Ban QLDA Thăng Long, dự án xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 7/1/2022, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối úng của Chính phủ Việt Nam thông qua Hiệp định vay VNM-48.

Đồng thời, Bộ GTVT đã có Quyết định số 413/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

Theo Tờ trình của Ban QLDA Thăng Long, dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B là công trình cầu cấp I, thời hạn sử dụng 100 năm. Địa điểm xây dựng dự án trên địa bàn 2 huyện Trực Ninh và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, dự án xây dựng cầu Ninh Cường có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,65 km, bao gồm: Chiều dài cầu Ninh Cường khoảng 670 m và đường dẫn khoảng 980m.

Cầu vượt sông Ninh Cơ được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng cầu 12m, bao gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, gờ lan can; Đường dẫn đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án được đề xuất xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 581,18 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm: Vốn vay 465,72 tỷ đồng (khoảng 19,337 triệu USD), vốn đối ứng trong nước khoảng 115,467 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 – 2027.

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/de-xuat-xay-cau-vuot-song-ninh-co-o-nam-dinh-co-thoi-han-su-dung-100-nam-183240425161505279.htm

Tin liên quan