Nam Định đến 2050: Bốn trung tâm đô thị lớn và 5 hành lang kinh tế

Theo quy hoạch, Nam Định sẽ phát triển 4 trung tâm đô thị động lực chủ đạo và 5 hành lang kinh tế động lực; phát triển đột phá khu vực kinh tế biển và ven biển, đưa khu vực ven biển trở thành một trọng tâm phát triển của tỉnh.

Thủ tướng vừa phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi gồm toàn tỉnh với diện tích tự nhiên hơn 1.668 km2; 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố Nam Định và 9 huyện (Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu).

Quy hoạch phấn đấu đến năm 2030, Nam Định trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, là tỉnh phát triển khá của cả nước, một trong những trung tâm phát triển quan trọng của vùng nam đồng bằng sông Hồng. Tỉnh cũng tập trung phát triển 4 trung tâm đô thị động lực và 5 hành lang kinh tế động lực.

Cụ thể, 4 trung tâm đô thị động lực chủ đạo gồm TP Nam Định mở rộng và các đô thị đối trọng (thị trấn Nam Giang và đô thị Cao Bồ); đô thị Thịnh Long – Rạng Đông (gồm thị trấn Rạng Đông, Quỹ Nhất, Thịnh Long, khu kinh tế Ninh Cơ); đô thị Cao Bồ (thị trấn Lâm, đô thị 4 xã và thị trấn Bo thuộc huyện Ý Yên); đô thị Giao Thủy (thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, đô thị Đại Đồng).

5 hành lang kinh tế động lực bao gồm quốc lộ 10 (TP Nam Định – Cao Bồ); cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà Nội – Cao Bồ – Rạng Đông); kinh tế ven biển (Nghĩa Hưng – Hải Hậu – Giao Thủy); quốc lộ 21 và tuyến đường từ TP Nam Định – Xuân Trường – Giao Thủy; tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Tỉnh cũng phát triển hệ thống đô thị theo hướng hình thành các đô thị lớn, có mối liên kết mạnh với nhau, trong đó ưu tiên phát triển TP Nam Định (mở rộng) trở thành đô thị xanh, thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại I vào giai đoạn năm 2030, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn.

Quy hoạch cũng thiết lập hệ thống đô thị và các khu công nghiệp tập trung quy mô lớn, kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế – xã hội lớn của vùng đồng bằng sông Hồng, cả nước và khu vực.

Đồng thời, Nam Định tập trung phát triển vùng kinh tế biển, ven biển trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh; chuyển cơ cấu kinh tế vùng ven biển theo hướng tích cực, trọng tâm là công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch, kết hợp nông nghiệp, thủy sản, bảo vệ bền vững môi trường. Mục tiêu năm 2030, vùng kinh tế ven biển sẽ là cực tăng trưởng phía nam của tỉnh.

nguồn ; https://vietnamfinance.vn/nam-dinh-den-2050-bon-trung-tam-do-thi-lon-va-5-hanh-lang-kinh-te-20180504224293878.htm

Tin liên quan