Ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đạt giá trị sản xuất hơn 22.000 tỷ đồng năm 2023

Sáng 3/1, Sở NNPTNT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo Sở cho biết, giá trị sản xuất tỉnh Nam Định đạt hơn 22.000 tỷ đồng năm 2023…

Năm 2023, ngành NNPTNT tỉnh Nam Định phát triển ổn định ở tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn ngành (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 22.071 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2022.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen cho các tập thế có thành tích cao trong năm 2023. Ảnh: Mai Chiến.

Ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nam Định thông tin, năm 2023, lĩnh vực trồng trọt tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng, hiệu quả và áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng, tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao và hàng chế biến, giá trị gia tăng cao.

Tăng cường sử dụng giống chất lượng cao và tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn” gắn với chế biến và tiêu thụ, đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP không chỉ trên lúa mà còn trên các cây rau màu khác.

Lĩnh vực sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 186.976 tấn.

Chăn nuôi có sự chuyển biến rõ nét về mặt tổ chức, sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong chăn nuôi và xử lý chất thải…

Bên cạnh đó, kinh tế thủy sản tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực. Sản lượng thủy sản ước đạt 194.648 tấn, tăng 4,5% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 134.940 tấn, sản lượng khai thác ước đạt 59.708 tấn.

Diện tích sản xuất muối ước đạt 117ha, sản lượng đạt 21.330 tấn. Sản lượng muối chế biến đạt 40.227 tấn.

Đặc biệt, chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Toàn tỉnh hiện có 191/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Chương trình OCOP hoàn thành hồ sơ để tổ chức đánh giá, phân hạng theo quy định. Năm 2023 toàn tỉnh có 102 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng từ 3 sao trở lên…

Lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Nam Định cho biết thêm, trong năm 2023, ngành nông nghiệp tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm hàng nông sản tiếp tục được tăng cường. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai tích cực…

“Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các đơn vị trong toàn ngành nông nghiệp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; linh hoạt, chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nam Định nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu, năm 2024, ngành NNPTNT tỉnh Nam Định phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 1,8 – 2%. Tổng diện tích các loại cây trồng cả năm đạt 178.000 ha.

Có thêm 7 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 huyện đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó có 1 huyện cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có ít nhất 50 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đánh giá cao những kết quả mà ngành NNPTNT đạt được, đồng thời yêu cầu ngành cần nỗ lực, sáng tạo đổi mới và tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

nguồn ; https://danviet.vn/nganh-nong-nghiep-tinh-nam-dinh-dat-gia-tri-san-xuat-hon-22000-ty-dong-nam-2023-20240103131600013.htm

Tin liên quan