Nam Định xét công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Sáng 24/1, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức Hội nghị xét công nhận thêm 6 xã của huyện Vụ Bản đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023.

6 xã gồm: xã Liên Minh, Hợp Hưng, Đại An, Tam Thanh, Vĩnh Hào và Tân Thành, đều thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ngày 17/1, Tổ khảo sát, thẩm định NTM nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định thẩm định kết quả NTM kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Liên Minh (huyện Vụ Bản). Ảnh: Mai Chiến.

Trước đó, từ ngày 17 – 19/1/2014, Tổ khảo sát, thẩm định nông thôn mới (NTM) mới nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định đã tiến hành khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức đạt chuẩn thực tế đối với 6 xã nêu trên.

Trong đó, 2 xã thẩm định NTM kiểu mẫu: Liên Minh và Hợp Hưng, 4 xã thẩm định NTM nâng cao: Đại An, Tam Thanh, Vĩnh Hào, Tân Thành.

Qua khảo sát, kết quả cho thấy, cả 2 xã Liên Minh, Hợp Hưng đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại thời điểm ngày 31/12/2023.

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định; xã không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Xã Liên Minh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực Chuyển đổi số; xã Hợp Hưng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực Giáo dục.

Riêng 4 xã: Đại An, Tam Thanh, Vĩnh Hào, Tân Thành đáp ứng 4/4 điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM…

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

nguồn : https://danviet.vn/nam-dinh-xet-cong-nhan-them-6-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-kieu-mau-20240124144645246.htm

Tin liên quan