Nam Định: Thực hiện các dự án tại Cồn Xanh là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định nói chung và huyện Nghĩa Hưng nói riêng.

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Thông báo 06/TB-UBND về Kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng về công tác thu hồi đất thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (huyện Nghĩa Hưng).

Tổ hợp dự án do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư sẽ tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định (Phối cảnh tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện Nam Định).

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, các cơ quan, ban, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tình hình khiếu kiện của các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng đã có những biểu hiện diễn biến phức tạp, gay gắt, không bàn giao mặt bằng cho chính quyền quản lý; biểu hiện không tuân thủ pháp luật, do vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; tác động không tốt đến hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh, khát vọng phát triển của tỉnh.

Ngày 4/1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định họp về công tác thu hồi đất thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh và đã có Thông báo kết luận số 988-TB/TU ngày 5/1/2024, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thống nhất quyết tâm chính trị thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, kế hoạch và lộ trình đã đề ra; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024 với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chung sức, đồng lòng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.

Để triển khai tốt Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thông báo số 882-TB/TU ngày 6/10/2023 và Thông báo số 988-TB/TU ngày 5/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác GPMB thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan trình UBND tỉnh (lưu ý xem xét nội dung Văn bản số 1930/TTr-TDXLĐT ngày 7/12/2023 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời) để thu hồi đất, giao đất thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp trước 15 giờ ngày 15/1/2024. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/1/2024.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách như: Đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đê điều… báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/1/2024. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát theo lĩnh vực phụ trách. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý đơn thư theo quy định; phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hưng và các đơn vị liên quan có phương án tiếp, đưa người dân trở về địa phương trong trường hợp người dân khiếu kiện đông người tại tỉnh và Trung ương.

Công ty Điện lực Nam Định chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện Nghĩa Hưng thông báo kế hoạch, lộ trình ngừng cấp điện đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định; thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/1/2024.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nghĩa Hưng thông báo kế hoạch, lộ trình ngừng cấp nước đối với những diện tích đất tại khu vực Cồn Xanh đã hết thời hạn thuê đất theo quy định; thời gian hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/1/2024.

Giao UBND huyện Nghĩa Hưng tiếp tục tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau, chủ động trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, thu hồi đất để thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh. Rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh. Lập phương án bảo vệ an ninh trật tự theo quy định (phương án bảo vệ phải được thông qua các cơ quan nội chính, đoàn thể của huyện); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/1/2024.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp đấu tranh, phân hóa, răn đe các trường hợp cố tình xúi giục việc khiếu kiện đông người, có hành vi trái pháp luật, chống người thi hành công vụ, cản trở việc triển khai thực hiện dự án; chủ động không để xảy ra tình huống bất ngờ, đảm bảo công tác an ninh trật tự, giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy tiếp tục hỗ trợ huyện Nghĩa Hưng trong công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu pháp luật về GPMB để thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh.

Ngày 9/10/2021, UBND tỉnh Nam Định ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định, Dự án Nhà máy Cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Dự án Nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định. Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tăng vốn, tăng công suất, điều chỉnh công nghệ từ sản xuất thép nâu sang thép xanh, thân thiện môi trường và đổi tên “Nhà máy Gang thép số 1 Xuân Thiện Nam Định” thành “Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định”và “Nhà máy Cán thép Xuân Thiện Nghĩa Hưng” thành “Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng”. Tổng vốn đầu tư của cả 3 dự án là 98.900 tỷ đồng.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nam-dinh-thuc-hien-cac-du-an-tai-con-xanh-la-nhiem-vu-trong-tam-nam-2024-d206959.html

Tin liên quan