Nam Định: 2 huyện, 77 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Tỉnh Nam Định có 2 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định; có 77 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp (gồm 55 xã, 17 phường, 5 thị trấn).

Chiều 3/4, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nam Định về khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định.

Quang cảnh buổi làm việc.Ảnh: Báo NĐ

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nam Định đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tỉnh Nam Định hiện có 10 huyện, thành phố; 226 xã, phường, thị trấn; tổng dân số hơn 2,2 triệu người. Theo Đề án xây dựng, trình Trung ương, tỉnh có 2 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định; có 77 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp (gồm 55 xã, 17 phường, 5 thị trấn).Sau sắp xếp, tỉnh còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 8 huyện và thành phố Nam Định); có 175 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 146 xã, 14 phường, 15 thị trấn); qua đó giảm đi 1 đơn vị hành chính cấp huyện, 51 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 42 xã, 8 phường, 1 thị trấn).

Quá trình lập hồ sơ Đề án, các địa phương đều nhận được sự đồng ý cao của cử tri, nhân dân. Trong đó về mở rộng địa giới hành chính thành phố: Tỷ lệ cử tri thành phố Nam Định đồng ý đạt 99,73%; tỷ lệ cử tri huyện Mỹ Lộc đồng ý đạt 95,89%; đối với việc thành lập 3 phường: Hưng Lộc, Nam Vân, Nam Phong thuộc thành phố Nam Định, tỷ lệ cử tri đồng ý đều đạt trên 95%.

Đối với việc thành lập đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ cử tri đồng ý đều đạt rất cao, có 5 đơn vị tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 100% gồm các xã Hải Phương, Hải Hưng, thị trấn Cồn (Hải Hậu); xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); xã Yên Thành (Ý Yên).

HĐND các cấp đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ trương mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 3 phường bảo đảm đúng quy định. Ngày 14/3/2024, UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025; tiến độ thực hiện vượt trước 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị khẳng định: Quá trình xây dựng Đề án, Nam Định thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thường trực, Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong thời điểm hiện tại cũng như trong thời gian tới. Đề án hiện nay là phương án tốt nhất tỉnh Nam Định đã lựa chọn, xây dựng.

Trong quá trình thực hiện Đề án, tỉnh luôn quan tâm đến phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức; phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phương án xử lý trụ sở, tài sản công ở cấp huyện, cấp xã và những vấn đề khác liên quan.

Trên cơ sở những ý kiến góp ý của Đoàn công tác, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ Đề án để hoàn thiện trình Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao phương pháp thực hiện, kết quả xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025; đánh giá cao Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sớm, quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Trung ương.

Công tác tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri, nhân dân được tỉnh làm tốt, hiệu quả cao. Mặc dù có số lượng đơn vị hành chính phải sắp xếp, sáp nhập lớn, đứng thứ 6 toàn quốc nhưng tỉnh Nam Định là đơn vị đầu tiên gửi Đề án về Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện văn bản bổ sung gửi về Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian sớm nhất. Đoàn công tác và các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để Nam Định thực hiện hoàn thành Đề án đã đề ra

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nam-dinh-2-huyen-77-xa-thuc-hien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-post290392.html

Tin liên quan