View đẹp, đồ uống không ngon

  • Chuyên mục
  • Liên quan
  • 25/11/2021

Quán ở vị trí đẹp, thiết kế ổn.
Đồ uống ngọt, không ngon. Quán có nhiều người hút thuốc nên hơi hôi (quán kín). M nghĩ nên Cấm hút thuốc để không ảnh hưởng đến khách khác và không gian quán.