Tôi đã ăn tại đây

  • Chuyên mục
  • Liên quan
  • 04/04/2017

Quán lá chợ phiên là quán ăn mà hầu như ai ở thanh phố nam định cũng biết . Ở đây phục vụ được, rẻ, không gian thoải mái , chỗ để xe thoải mái 😀
Rất tốt