Ông Nguyễn Hùng Mạnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nam Định khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã ra mắt trước Đại hội. Ông Nguyễn Hùng Mạnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Mai Chiến.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nam Định khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 31 đồng chí. Trong đó, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định khóa X được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các ông Tô Xuân Hiệp, Đặng Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Long tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nam Định khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt trước Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

Chiều ngày 22/9, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của BCH Trung ương Hội khóa VII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nông dân Nam Định tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào sáng ngày 22/9, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc chia sẻ, cùng với nông dân cả nước, phát huy truyền thống của vùng đất ngàn năm văn hiến và cách mạng, các thế hệ nông dân Nam Định, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong lúc khó khăn, khủng hoảng kinh tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mai Chiến.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các cấp Hội và hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, chịu khó, sáng tạo với tinh thần nỗ lực cao nhất, thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm mới, có sự ảnh hưởng tích cực trong cán bộ, hội viên nông dân. Hình thức tuyên truyền, vận động được đổi mới theo hướng sát với cơ sở và phù hợp với nông dân.

Các phong trào thi đua trong nông dân được phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, lợi ích, nhu cầu, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia.

“Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ đã đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi; có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện” Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức vào sáng ngày 22/9 với sự tham gia của 150 đại biểu khách mời và 295 đại biểu chính thức. Ảnh: Mai Chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho rằng, nhiều năm qua, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận, khi thế, quyết tâm và huy động sức người, sức của, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân để xây dựng NTM.

Việc vận động người dân hiến đất, đóng góp ủng hộ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo vệ môi trường…. góp phần quan trọng đưa Nam Định trở thành 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020, hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo độ vững chắc xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu thời gian tới.

“Đến nay, toàn tỉnh đã có 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 189/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nói.

5 nội dung cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đánh giá, công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh còn gặp một số hạn chế, tồn tại.

Tại Đại hội, Bí thư tỉnh ủy Nam Định đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI nghiêm túc tiếp thu và tập trung đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định tặng hoa, bức trướng chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Nam Định. Ảnh: Mai Chiến.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định cũng gợi mở một số nội dung trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị, tạo cơ sở, định hướng cho Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Một là, Hội Nông dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện của hội viên, nông dân, thực sự là cầu nối gắn kết nông dân với cấp ủy, chính quyền; tăng cường tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hai là, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân có lòng yêu nước, có tinh thần tự lực, tự cường, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, có tinh thần tương trợ giúp nhau và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh…

Các cấp Hội cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương lớn của tỉnh về phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư; làm cho hội viên, nông dân hiểu rõ những lợi ích của các dự án đầu tư là thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, lao động và mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói chung, trong đó có nông dân tỉnh nhà.

Ba là, bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới, nhất là thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06- NQ/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025”; Chương trình hành động số 22-Cư/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao hơn nữa vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu… Phấn đấu xây dựng nông thôn Nam Định hiện đại, văn minh, kết cấu hạ tầng đồng bộ, mối trường xanh, sạch, đẹp, đời sống văn hóa lành mạnh, an ninh, trật tự được đảm bảo, thực sự trở thành miền quê yên bình, đáng sống.

Bốn là, tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân về vốn, kỹ năng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với đổi mới sáng tạo vào quá trình sản xuất, từ khâu chọn giống, nuôi trồng, đến khâu thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Phát triển nhiều sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 5 sao có năng suất cao, giá trị kinh tế lớn; tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thông minh, “cánh đồng lớn”, kết hợp với dịch vụ, du lịch…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, kịp thời phát hiện, phổ biến các điển hình tiên tiến và cách làm hay để nhân rộng. Vận động nông dân tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể với phương châm “bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”, làm nền tảng phát triển kinh tế ở các địa phương.

Năm là, chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tích cực nghiên cứu, tổng hợp để đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với cơ sở, phù hợp với hội viên, nông dân để thu hút đông đảo hơn nữa nông dân tham gia Hội.

Chú trọng xây dựng Hội thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trước hết là xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp có phẩm chất, năng lực và trách nhiệm cao, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

nguoofn ; https://danviet.vn/ong-nguyen-hung-manh-tai-dac-cu-chuc-chu-tich-hoi-nong-dan-tinh-nam-dinh-nhiem-ky-2023-2028-2023092216070656.htm

Tin liên quan