Tỉnh Nam Định vừa công nhận một xã đạt chuẩn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa, đó là xã nào?

UBND tỉnh Nam Định vừa ký quyết định công nhận xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa năm 2022.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020, xã Hồng Quang luôn duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chí, quyết tâm xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã Hồng Quang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Nguyễn Đức.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Quang cho biết, để xây dựng xã NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hoá, địa phương đặc biệt chú trọng quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để các giá trị, di sản văn hoá truyền thống được duy trì và phát huy mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

Ngoài ra, quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di sản văn hoá vật thể, phi vật thể truyền thống đa dạng của địa phương như lễ hội, làng nghề truyền thống, hát văn, hát ca trù, bơi chải. Trong đó, nhiều lễ hội truyền thống nổi tiếng: Lễ hội đền Xám; lễ hội đền, chùa, miếu thôn Rạch (lễ hội rối nước); lễ hội đền Lạc Na, đền Thị…

Hiện nay, toàn xã có 14 di tích nằm trong danh mục kiểm kê, trong đó có 4 di tích đã được xếp hạng, gồm 1 di tích cấp quốc gia và 3 di tích cấp tỉnh. Đặc biệt, phường rối nước Nam Chấn của xã là 1 trong 2 phường rối nước cổ của tỉnh còn duy trì hoạt động.

Bên cạnh đó, xã Hồng Quang đầu tư xây dựng, chỉnh trang các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng và thực hiện hương ước…

Những năm qua, hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa ở khu trung tâm xã luôn được nâng cấp toàn diện cả bề rộng và chiều sâu. Các nhà văn hoá thôn, xóm ngày càng phát huy hiệu quả, là nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã được duy trì và phát triển.

Hiện, xã Hồng Quang có 103 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thôn, xóm với 1.200 hội viên tham gia.

Tính đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã có 19 xã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể, huyện Giao Thuỷ 8 xã, Xuân Trường 3 xã, Hải Hậu 1 xã, Vụ Bản 1 xã, Trực Ninh 2 xã, Mỹ Lộc 2 xã, Nam Trực 1 xã và Ý Yên 1 xã.

Trong 19 xã NTM kiểu mẫu, có 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực giáo dục, 4 xã về lĩnh vực văn hoá, 2 xã về lĩnh vực an ninh trật tự, 1 xã về lĩnh vực chuyển đổi số, 2 xã về lĩnh vực sản xuất.

nguoofn ; https://danviet.vn/tinh-nam-dinh-vua-cong-nhan-mot-xa-dat-chuan-moi-kieu-mau-ve-linh-vuc-van-hoa-do-la-xa-nao-20230920091638511.htm

Tin liên quan