Nam Định đấu giá 156 lô đất khu dân cư

Công ty Đấu giá hợp danh Trường Sơn vừa phát đi thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, tài sản đấu giá là quyền sử dụng 156 lô đất với tổng diện tích 20.391m2. Các lô đất có diện tích từ 92 m2 đến 360m2/lô. Giá khởi điểm 9 triệu đồng đến 15,6 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 156 lô đất đấu giá là 201,521 tỷ đồng.

Giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp: các loại thuế, chi phí tại thời điểm bàn giao tài sản theo quy định của pháp luật

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, quy chế đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Người đăng ký tham gia đấu giá mua, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến (có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá tài sản) theo đúng thời hạn quy định tại thông báo đấu giá

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 10/10 đến ngày 26/10/2023 tại UBND thị trấn Quỹ Nhất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (1 vòng) và theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 29/10/2023.

nguoofn ; https://baodauthau.vn/nam-dinh-dau-gia-156-lo-dat-khu-dan-cu-post144872.html

Tin liên quan