Nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đề xuất được đầu tư vào Khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định)

Hiện nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước đã và đang tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất được đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Ninh Cơ.

Ngày 7/6, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm làm rõ một số nội dung trong thẩm định Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng thông tin, Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ do UBND tỉnh Nam Định chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu. Đến nay, hồ sơ thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ đã được tỉnh 2 lần trình xin ý kiến thẩm định của các bộ, ngành.

Phối cảnh Khu Kinh tế Ninh Cơ trong tương lai.

Việc nghiên cứu Đề án được đặt trong mối liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ, tỉnh Nam Định và cả nước; đã nghiên cứu, đánh giá được hiện trạng phát triển của Khu kinh tế Ninh Cơ, xác định các vấn đề cần giải quyết theo nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã tập trung giải trình, làm rõ một số nội dung gồm: Khả năng huy động vốn, đặc biệt là tính khả thi trong việc bố trí vốn ngân sách và đề xuất trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Nam Định về bố trí vốn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khu kinh tế Ninh Cơ. Ảnh: Báo NĐ

Mục tiêu bảo vệ môi trường, giải pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ khu dự trữ sinh quyển. Chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất. Xem xét, bổ sung một số chỉ tiêu định lượng làm cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội, phương pháp và cơ sở tính toán.

Cập nhật, bổ sung các căn cứ pháp lý xây dựng Đề án; bổ sung đánh giá hiện trạng đường thủy nội địa, cảng biển, các yếu tố và điều kiện vị trí địa lý, tự nhiên; cập nhật hiện trạng hệ thống đường bộ; khoảng vùng diện tích đất tại di tích đã xếp hạng cấp tỉnh…

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định cũng nhấn mạnh, địa phương xác định xây dựng, phát triển Ninh Cơ trở thành khu kinh tế đa ngành, đa chức năng, là trọng điểm phát triển có tính đột phá, dẫn dắt cho kinh tế tỉnh Nam Định. Các cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế minh bạch, thông thoáng, thân thiện với doanh nghiệp, người dân.

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước đã và đang tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất được đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Ninh Cơ. Song song với lập Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào khu kinh tế.

Sau khi nghe tỉnh báo cáo về Đề án, đại diện các bộ, ngành, đơn vị chức năng đã tập trung thảo luận và cơ bản thống nhất đánh giá Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ đã đảm bảo đầy đủ các nội dung thẩm định theo quy định.

Khu kinh tế Ninh Cơ đã được Chính phủ bổ sung vào danh mục Khu kinh tế biển của cả nước tại các Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 và Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, với chỉ tiêu đất dành cho Khu kinh tế Ninh Cơ là 13.950ha nằm trên địa bàn 2 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu.

Khu kinh tế Ninh Cơ được đánh giá là vùng đất có nhiều điều kiện thuận lợi của tỉnh Nam Định, có khả năng phát triển các ngành kinh tế gắn với các lợi thế, tiềm năng từ biển như: Cảng biển, sản xuất thép xanh, vật liệu xây dựng, chế tạo cơ khí; phát triển các ngành công nghiệp năng lượng sạch (điện khí, điện gió); tổng kho LNG, tổng kho xăng dầu, logistics, cảng cạn, dệt may; nuôi trồng và chế biến hải sản, phát triển du lịch sinh thái biển, du lịch sinh thái rừng ngập mặn.

Nam Định xác định xây dựng, phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành Khu kinh tế đa ngành, đa chức năng, là trọng điểm phát triển có tính đột phá, dẫn dắt cho kinh tế tỉnh Nam Định; một cực phát triển quan trọng của tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng; trung tâm giao thương quốc tế gắn với các đô thị, khu công nghiệp, du lịch, thương mại, cảng biển lớn của tỉnh và tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế minh bạch, thông thoáng, thân thiện với doanh nghiệp, người dân; đồng thời, Khu kinh tế là nơi nghiên cứu triển khai một số mô hình, dự án sản xuất mới trên địa bàn tỉnh Nam Định và cả nước.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhieu-nha-dau-tu-lon-trong-va-ngoai-nuoc-de-xuat-duoc-dau-tu-vao-khu-kinh-te-ninh-co-nam-dinh-post298479.html

Tin liên quan