Nam Định: Xử lý thế nào với gần 900 cán bộ huyện, xã dôi dư sau sắp xếp?

Ngoài điều chỉnh, điều động trong nội bội, thay thế những cán bộ nghỉ hưu theo lộ trình, khuyến khích nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế, chính quyền Nam Định dành kinh phí hỗ trợ những cán bộ dôi dư sau sắp xếp ngoài chế độ chung.

Chiều 29/3, thông tin tại hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức về việc triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trần Văn Dương cho biết, quá trình thực hiện đề án (sáp nhập huyện Mỹ Lộc vào TP Nam Định; sắp xếp 77 đơn vị cấp xã), toàn tỉnh dự kiến sẽ có 884 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc diện dôi dư, cần phải xử lý.

Trong đó, có 24 cán bộ, công chức dôi dư sau khi huyện Mỹ Lộc sáp nhập vào TP Nam Định; 543 cán bộ, công chức cấp xã (327 cán bộ, 216 công chức) và 317 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp 77 đơn vị cấp xã.

Ông Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nam Định thông tin tại hội nghị.

Cán bộ xã có thể lên huyện làm công chức

Về phương án xử lý, ông Dương cho biết đối với 24 cán bộ dôi dư sau khi huyện Mỹ Lộc sáp nhập vào TP Nam Định sẽ điều chỉnh nội bộ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sau khi thực hiện sáp nhập. Số công chức dôi dư còn lại tiếp tục điều động dần về các cơ quan cùng ngành của tỉnh theo số biến động giảm (do nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, chuyển công tác,…) trong thời gian 5 năm.

Đối với số cán bộ, công chức cấp xã, phương án giải quyết dôi dư thực hiện trong nội bộ mỗi đơn vị huyện, thành phố. Trong đó, thực hiện điều động sang các ĐVHC cấp xã không thực hiện sắp xếp trong nội bộ huyện.

Điều động dần thay thế số cán bộ, công chức cấp xã sẽ nghỉ hưu đến tháng 9/2029 (kết thúc 5 năm lộ trình sắp xếp) tại các ĐVHC cấp xã không thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Cùng với đó là tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện; điều động về các đơn vị sự nghiệp công lập nếu đủ điều kiện và thực hiện tinh giản biên chế.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phương án giải quyết dôi dư của tỉnh, theo ông Dương là khuyến khích, động viên những người này nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế.

Tỉnh hỗ trợ thêm ngoài chế độ chung

Về chính sách hỗ trợ giải quyết dôi dư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nam Định cho biết, tỉnh áp dụng theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về tinh giản biên chế).

Ngoài ra, theo ông Dương, ngày 9/12/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 141/2023/NQ-HĐND. Theo nghị quyết này, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã ngoài được hưởng chế độ theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ còn được hưởng chế độ của tỉnh.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, cứ mỗi tháng nghỉ thì được hỗ trợ ½ tháng tiền lương hiện hưởng (mức hỗ trợ tối đa 30 tháng).

Đối với cán bộ, công chức cấp xã nghỉ sau 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, cứ mỗi tháng nghỉ trước thì được hỗ trợ ¼ tháng tiền lương hiện hưởng (mức hỗ trợ tối đa 12 tháng).

Ông cho biết thêm, trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã thì số tháng được hỗ trợ tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành thì được hỗ trợ 3 tháng phụ cấp hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm) và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12 của năm mà người đó được giải quyết cho nghỉ công tác.

Mặc dù vậy, ông Dương thừa nhận quá trình giải quyết tỉnh gặp khó khăn, trong đó khó vận động, thuyết phục những cán bộ, công chức tuổi đời còn trẻ hoặc mới được tuyển dụng nghỉ công tác, nhận hỗ trợ.

“Tỉnh đặt kế hoạch đến tháng 10/2024, các đơn vị hành chính cấp xã mới ở tỉnh sẽ đi vào hoạt động, để đảm bảo sang đầu năm 2025 các xã tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nam Định cho biết thêm.

Nam Định là tỉnh nằm ở trung tâm vùng nam Đồng bằng sông Hồng và thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, rộng hơn 1.668 km2; dân số khoảng 2 triệu người.

Trước khi thực hiện Đề án sắp xếp, tỉnh có 10 đơn vị cấp huyện (9 huyện, 1 thành phố), 226 ĐVHC cấp xã (188 xã, 22 phường và 16 thị trấn). Sau khi hoàn thành Đề án sắp xếp, tỉnh Nam Định giảm còn 9 đơn vị cấp huyện, 175 đơn vị cấp xã (giảm 51 đơn vị).

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nam-dinh-xu-ly-the-nao-voi-gan-900-can-bo-huyen-xa-doi-du-sau-sap-xep-10276439.html

Tin liên quan