Nam Định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng 6 khu công nghiệp

Ngày 4/4, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng 6 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Nam Định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng 6 KCN trên địa bàn tỉnh gồm: KCN Hải Long, huyện Giao Thủy; KCN Thịnh Tân, huyện Giao Thủy, KCN Nam Hồng, huyện Nam Trực, KCN Thượng Thành, huyện Xuân Trường, KCN Minh Châu, huyện Nghĩa Hưng, KCN Lạc Xuân, huyện Giao Thủy.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng, ông Trần Văn Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương có liên quan là ủy viên Hội đồng.

KCN Dệt may Rạng Đông (Aurora IP), 1 trong 6 KCN trọng điểm của tỉnh Nam Định

Trước đó UBND tỉnh Nam Định có Văn bản số 257/UBND-VP5 gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc lập quy hoạch xây dựng 6 KCN. KCN Hải Long quy mô khoảng 1.100 ha, KCN Thịnh Tân quy mô khoảng 400 ha, KCN Nam Hồng quy mô khoảng 200 ha, KCN Thượng Thành quy mô khoảng 395 ha, KCN Minh Châu quy mô khoảng 300 ha và KCN Lạc Xuân, quy mô khoảng 210 ha. Nguồn vốn lập quy hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Giao Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện theo quy định.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và vừa được tỉnh công bố ngày 6/3. Trong Quy hoạch, Nam Định xác định tập trung phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu vực tạo động lực thúc đẩy mang tính đột phá của tỉnh, là một trung tâm kinh tế biển phát triển, có cảng biển tổng hợp và cơ sở hạ tầng đồng bộ, có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Khu kinh tế được quy hoạch rộng 13.950 ha, thuộc địa bàn 2 huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu; giai đoạn sau năm 2030 sẽ nghiên cứu phát triển hướng ra biển (lấn biển).

Trong các giải pháp thực hiện quy hoạch, tỉnh xác định tiếp tục khai thác 6 KCN hiện có là các KCN: Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh, Bảo Minh mở rộng, Dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận; đồng thời phát triển thêm 10 KCN ở các huyện trong tỉnh, gồm: Hồng Tiến, Trung Thành, Xuân Kiên, Hải Long, Nam Hồng, Thịnh Tân, Thắng Lợi, Minh Châu, Lạc Xuân, Thượng Thành. Tổng diện tích quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 2.546 ha.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nam-dinh-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-xay-dung-6-khu-cong-nghiep-d212389.html

Tin liên quan