Nam Định siết chặt quản lý bãi bồi ven sông, ven biển

Nam Định rà soát toàn bộ đất bãi bồi ven sông, ven biển để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vi phạm.

Lập phương án quy hoạch, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển

Để việc sử dụng đất có hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển, Chủ tịch tỉnh Nam Định chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển; hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Nam Định siết chặt quản lý đất bãi bồi ven sông, ven biển. Ảnh: Kiên Trung.

Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát để lập, điều chỉnh bổ sung bãi bồi ven sông, ven biển vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để khai thác, sử dụng theo quy định; chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố rà soát, thống kê diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển (xác định rõ việc tăng, giảm diện tích); diện tích đất chưa giao, cho thuê trên địa bàn, sử dụng không đúng mục đích; rà soát việc ký kết hợp đồng cho thuê đất không đúng thẩm quyền, không đúng thời hạn, không đúng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo cáo UBND tỉnh vào ngày 15/11 hàng năm và tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Sở TN-MT có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện các sai phạm và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cắm mốc đất bãi bồi ven sông, ven biển (đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính); cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương.

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh quản lý và đưa vào sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng đất đai.

Quy trách nhiệm người đứng đầu
Tỉnh Nam Định cho biết, thời gian qua, tình hình quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển tại một số địa phương như các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng còn nhiều bất cập, lúng túng trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên. Tình trạng người sử dụng sau khi hết thời hạn thuê đất vẫn chiếm đất; mua bán, chuyển nhượng, mượn đất không đúng quy định; sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch vẫn còn xảy ra…

Đầm bãi nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng. Ảnh: Kiên Trung.

Trước thực trạng trên, Nam Định chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê chi tiết diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn (xác định rõ việc tăng, giảm diện tích); diện tích đất chưa giao, cho thuê trên địa bàn, diện tích để bị lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, cho thuê trái thẩm quyền, lập phương án sử dụng đất báo cáo UBND huyện, thành phố.

Hàng năm tiến hành rà soát những hợp đồng thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển đã hết thời hạn, báo cáo UBND cấp huyện phương án xử lý, phương án sử dụng, để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát những trường hợp lấn chiếm đất bãi bồi ven sông, ven biển, vi phạm pháp luật về đất đai xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cấp trên để xử lý không để vi phạm kéo dài, khó giải quyết.

Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp, đôn đốc UBND cấp xã trong công tác rà soát, thống kê, báo cáo việc quản lý và sử dụng diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển theo quy định; báo cáo kết quả tổng hợp rà soát việc quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển định kỳ vào tháng 11 hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền mà không xử lý, đặc biệt các trường hợp giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền đối với đất bãi bồi ven sông, ven biển.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn; đối với các trường hợp vi phạm mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật, UBND cấp huyện xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND cấp xã trong các trường hợp tiếp tục để xảy ra vi phạm, không xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.

Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, đối với những trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

https://nongnghiep.vn/nam-dinh-siet-chat-quan-ly-bai-boi-ven-song-ven-bien-d377876.html

Tin liên quan