Nam Định: Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hải Long và Nam Hồng

Ngày 23/5, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định ký Quyết định số 1090/QĐ-UBND và số 1093/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hải Long (huyện Giao Thủy) và quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng (huyện Nam Trực).

Bản đồ quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo nội dung Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng KCN Hải Long (huyện Giao Thủy) thuộc các xã Bạch Long, Giao Long, Giao Châu, Giao Nhân. Có phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu và Quốc lộ 37B; phía Nam giáp biển Đông; phía Đông giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu và đường tỉnh ĐT488; phía Tây giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu.

Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.320ha; quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.100ha (ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN).

KCN Hải Long có tính chất là KCN đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; thu hút các ngành công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch tỉnh; tạo việc làm cho người lao động, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; làm cơ sở để tổ chức lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN theo quy định của pháp luật về đầu tư. Quy mô lao động dự kiến trong khu vực quy hoạch trung bình khoảng 100.000 người.

KCN Hải Long có vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện Giao Thủy. Thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN Hải Long không quá 12 tháng và thực hiện trong năm 2024-2025.

Theo nội dung Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng (huyện Nam Trực) thuộc địa bàn các xã Nam Hồng, Nam Lợi, Nam Thanh, có phía Bắc và phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu; phía Tây giáp mương thủy lợi, đường trục xã và tuyến đường Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển đang xây dựng; phía Đông giáp đường Quốc lộ 21.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 200ha (ranh giới, quy mô diên tích khu vực lập quy hoạch sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN).

KCN Nam Hồng có tính chất là KCN đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; thu hút các ngành công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định. Quy mô lao động dự kiến trong khu vực khoảng 20.000 người. Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng không quá 09 tháng và thực hiện trong năm 2024-2025.

Các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng đối với từng lô đất, chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được xác định trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu phù hợp với điều kiện thực tiễn của hai KCN, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, các quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nam-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-va-du-toan-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-cong-nghiep-hai-long-va-nam-hong-375987.html

Tin liên quan