Nam Định công bố Quyết định bổ nhiệm Điều tra viên ở Công an cấp xã

Ngày 19/10/2023, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm Điều tra viên ở Công an cấp xã.

Tại buổi Lễ, 50 đồng chí (38 đồng chí Trưởng Công an cấp xã và 12 đồng chí Phó trưởng Công an cấp xã) đã được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên, gồm: 07 đồng chí Điều tra viên Trung cấp và 43 đồng chí Điều tra viên Sơ cấp. Các đồng chí được bổ nhiệm Điều tra viên được đánh giá là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần, trách nhiệm trong công tác điều tra, trinh sát, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất các biện pháp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhấn mạnh, Nam Định là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc thực hiện bố trí Điều tra viên ở Công an cấp xã. Việc bổ nhiệm Điều tra viên là Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, kịp thời trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm nói riêng; từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao Quyết định bổ nhiệm Điều tra viên ở Công an cấp xã.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu các đồng chí là Điều tra viên ở Công an cấp xã cần phải xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên trong phạm vi địa bàn được bố trí, bám sát quy định của Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức điều tra hình sự để thực hiện theo đúng quy định.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 15/HD-BCA-V03, ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, kết hợp với thực hiện, kiện toàn lực lượng Công an cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xác định mục tiêu đến hết năm 2023, 100% Công an cấp xã đều được bố trí ít nhất 01 đồng chí chỉ huy được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên.

nguồn ; https://bocongan.gov.vn/tintuc/Pages/lists.aspx?Cat=18&ItemID=36650

Tin liên quan