Nam Định có 19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Đạt kết quả như trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm…

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tác động trực tiếp, toàn diện tới khu vực nông thôn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày một khang trang, sạch đẹp, tiệm cận với đô thị. Nam Định được Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Quang cảnh một đoạn đường phố thuộc huyện Nghĩa Hưng-NĐ (ảnh: Bùi Tuấn)

Ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Giám đốc sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Nam Định cho biết: Đến nay, có 189 xã, thị trấn (92,6%) đạt chuẩn NTM nâng cao; 19 xã (10,1%) xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm 2023 có thêm 6 xã (Yên Khánh, Yên Lương huyện Ý Yên; Xuân Hồng, Xuân Phương, Xuân Tiến huyện Xuân Trường; Nghĩa Thái huyện Nghĩa Hưng) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Mỹ Hà huyện Mỹ Lộc và Xuân Ninh huyện Xuân Trường).

Trong đó xã Giao Phong, huyện Giao Thủy là 1 trong 9 xã của cả nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn để thực hiện thí điểm “Mô hình xã nông thôn mới thông minh” do Trung ương chỉ đạo thực hiện thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có sự chuyển biến rõ nét, có bước phát triển mới, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Thu nhập thực tế của người dân ở nông thôn năm 2022 đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm. Mức sống của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn.

Giao thông nông thôn được nâng cấp, cải tạo hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn được tập trung đầu tư, cải tạo nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, kết nối với hạ tầng kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực. Nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, điều kiện sống và làm việc của người dân được nâng cao. Hệ thống thông tin, truyền thông phát triển nhanh, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận chính sách, pháp luật của Nhà nước và tri thức mới. Nhiều địa phương trong tỉnh đã thực sự trở thành miền quê đáng sống.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao… tiếp tục phát triển. Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được kịp thời thực hiện; chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn ngày một tốt hơn. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy, nhiều hủ tục lạc hậu đã được loại bỏ; các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp; ý thức cộng đồng, tỉnh làng, nghĩa xóm, các hoạt động nhân ái, từ thiện tiếp tục được khơi dậy và phát huy.

Chủ tịch UBND xã Hồng Quang, Lê Văn Hùng chia sẻ, để xây dựng xã NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hoá, địa phương đặc biệt chú trọng quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để các giá trị, di sản văn hoá truyền thống được duy trì và phát huy mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực mới nhận quyết định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành hoạt động thường xuyên ở các địa phương. Môi trường nông thôn được xây dựng theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Các mô hình như: “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”, trồng cây bóng mát, trồng hoa ven đường, cộng đồng trực tiếp quản lý, bảo vệ môi trường nông thôn được triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh. Mô hình cảnh quan nông thôn Nam Định đã được nhiều địa phương trong cả nước tới thăm quan, học tập.

Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đạt những kết quả như trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.

Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương, phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Nam Định xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021 – 2025.

Các sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách tích cực hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí, nội dung cụ thể của Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; kiên trì phương châm “Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”.

nguồn : https://baophapluat.vn/nam-dinh-co-19-xa-duoc-cong-nhan-dat-chuan-ntm-kieu-mau-post488940.html

Tin liên quan