“Mạnh thường quân” nào hỗ trợ 29 tỷ đồng cho Nam Định?

Nam Định đã tiếp nhận nguồn vốn Chương trình an sinh xã hội năm 2024-2025 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ.

UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Văn bản số 287/UBND-VP6 tiếp nhận nguồn vốn Chương trình an sinh xã hội năm 2024-2025 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý giao UBND các thị trấn: Cát Thành (Trực Ninh), Liễu Đề (Nghĩa Hưng); các xã: Hải Anh (Hải Hậu), Hợp Hưng (Vụ Bản), Trực Nội (Trực Ninh) và phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) làm chủ đầu tư công trình và tiếp nhận nguồn vốn do 5 đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Tổng Công ty Khí Việt Nam; Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí; Tổng Công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí; Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn) hỗ trợ Chương trình an sinh xã hội năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định với tổng số tiền 29 tỷ đồng.

Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định được tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ để triển khai chương trình an sinh xã hội

Nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư xây dựng các công trình/hạng mục: Trạm Y tế xã Hợp Hưng; Trường Tiểu học thị trấn Cát Thành; xây dựng móng 3 tầng, nhà 2 tầng nhà học bộ môn, các phòng chức năng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học xã Hải Anh; Trạm Y tế thị trấn Liễu Đề; Trường Tiểu học Lộc Vượng với mức 5 tỷ đồng/công trình; riêng công trình Nhà Văn hóa thôn Thái Lãng và các hạng mục phụ trợ thuộc xã Trực Nội được hỗ trợ ở mức 4 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao UBND các huyện: Vụ Bản, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và UBND thành phố Nam Định chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có hỗ trợ kinh phí, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả; đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác cho công trình, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

nguồn : https://congthuong.vn/manh-thuong-quan-nao-ho-tro-29-ty-dong-cho-nam-dinh-322980.html

Tin liên quan