Xử phạt doanh nghiệp xăng dầu ở Nam Định có nhân viên chưa được đào tạo

Nam Định – Đội Quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu về hành vi “Sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định”.

Kiểm soát viên thị trường – Đội QLTT số 2 đang tiến hành kiểm tra tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã kiểm tra doanh nghiệp tư nhân Đông Ba là thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu của Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh (địa chỉ Km6+500 Quốc lộ 10, đường Nam Định – Ninh Bình, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng có 1 nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định” đối với tổ chức trên với số tiền xử phạt là 25.000.000 đồng.

Chủ doanh nghiệp đã nghiêm chỉnh thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Đội Quản lý thị trường số 2.

nguoofn ; https://laodong.vn/kinh-doanh/xu-phat-doanh-nghiep-xang-dau-o-nam-dinh-co-nhan-vien-chua-duoc-dao-tao-1248447.ldo

Tin liên quan