Nam Định tăng cường công tác quản lý hoạt động liên quan đến khoáng sản cát

Ngày 9/4, UBND tỉnh Nam Định ban hành Văn bản số 348/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố và các tổ chức khai thác cát tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khoáng sản cát trên địa bàn.

Nam Định tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản cát

Công văn có nội dung: Thời gian gần đây, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản cát trên địa bàn cơ bản đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý hoạt động khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, chủ động kiểm tra, rà soát các nội dung theo ngành, lĩnh vực quản lý và tham mưu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về khoáng sản theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản theo ngành, lĩnh vực mình.

UBND tỉnh Nam Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát về các nội dung của kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2023, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2024.

Các sở, ngành, địa phương đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân chấp hành đúng theo quy định của pháp luật trong thực hiện các thủ tục về khoáng sản cát; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản cát, phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát theo ủy quyền của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản cát; mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép, đặc biệt là tại khu vực giáp ranh với các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, trên các tuyến sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ; chú ý chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản cát trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò giám sát của chính quyền địa phương, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và của người dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân kịp thời phản ánh, thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản cát của các tổ chức, cá nhân đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các địa phương khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, dư luận quan tâm liên quan đến hoạt động khoáng sản cát phải kịp thời chỉ đạo tổ chức xác minh, có phương án xử lý và thông tin kết quả xử lý đến đơn vị báo chí, đồng thời báo cáo UBND tỉnh; tuyên truyền, cung cấp thông tin nhanh chóng đến nhân dân và tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Các tổ chức khai thác cát trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát; có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong khai thác cát; tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ các khu vực được phép khai thác, tuyệt đối không để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trong phạm vi được cấp phép khai thác; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm.

nguồn ; https://thuonghieucongluan.com.vn/nam-dinh-tang-cuo-ng-cong-ta-c-qua-n-ly-hoat-dong-khoang-san-cat-a218016.html

Tin liên quan