Nam Định sớm hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

Theo UBND tỉnh Nam Định, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Một góc đường làng tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Tiến (Xuân Trường, Nam Định). Ảnh: Nguyễn Lành – TTXVN

Dù có số lượng đơn vị hành chính phải sắp xếp, sáp nhập lớn, đứng thứ 6 toàn quốc nhưng tỉnh Nam Định là đơn vị đầu tiên gửi Đề án về Bộ Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định: Quá trình xây dựng Đề án, Nam Định thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định thông tin thêm, Đề án hiện nay là phương án tốt nhất được tỉnh lựa chọn, xây dựng. Trong quá trình thực hiện Đề án, tỉnh luôn quan tâm đến phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức; phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phương án xử lý trụ sở, tài sản công ở cấp huyện, cấp xã và những vấn đề khác liên quan.

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Nam Định có 10 huyện, thành phố; 226 xã, phường, thị trấn; tổng dân số hơn 2,2 triệu người. Theo Đề án xây dựng, trình Trung ương, tỉnh sẽ có 2 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định; 77 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp gồm 55 xã, 17 phường, 5 thị trấn.

Sau sắp xếp, tỉnh Nam Định còn 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 8 huyện và thành phố Nam Định); 175 đơn vị hành chính cấp xã gồm 146 xã, 14 phường, 15 thị trấn; qua đó giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, 51 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 42 xã, 8 phường, 1 thị trấn).

Theo Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định Trần Văn Dương, trong quá trình lập hồ sơ Đề án, các địa phương đều nhận được sự đồng ý cao của cử tri, nhân dân. Tiêu biểu như đối với việc thành lập đơn vị hành chính cấp xã có 5 đơn vị tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 100% gồm các xã Hải Phương, Hải Hưng, thị trấn Cồn (Hải Hậu); xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); xã Yên Thành (Ý Yên)…; các địa phương khác đều đạt trên 90%.

Về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định, tỷ lệ cử tri thành phố đồng ý đạt 99,73%; tỷ lệ cử tri huyện Mỹ Lộc đồng ý đạt 95,89%. Đối với việc thành lập 3 phường: Hưng Lộc, Nam Vân, Nam Phong thuộc thành phố Nam Định, tỷ lệ cử tri đồng ý đều đạt trên 95%.

Cùng với đó, Hội đồng nhân dân các cấp đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ trương mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định và thành lập 3 phường bảo đảm đúng quy định. Ngày 14/3/2024, UBND tỉnh Nam Định đã trình Bộ Nội vụ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025; tiến độ thực hiện vượt trước 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra.

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nam-dinh-som-hoan-thanh-de-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-giai-doan-2023-2025/328964.html

Tin liên quan