Nam Định: Phê duyệt lập Quy hoạch xây dựng 2 khu công nghiệp mới

Với việc quy hoạch xây dựng 2 KCN đa ngành này, tỉnh Nam Định hướng tới thu hút đầu tư các ngành công nghiệp có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh.

Diện tích lập quy hoạch KCN Hải Long khoảng 1.100 ha

Ngày 23/5/2024, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành các Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Hải Long (huyện Giao Thủy) và Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng (huyện Nam Trực).

UBND tỉnh Nam Định chuẩn bị có thêm 2 khu công nghiệp mới. (Ảnh minh họa)

Theo nội dung Quyết định số 1090/QĐ-UBND, KCN Hải Long (huyện Giao Thủy) thuộc các xã Bạch Long, Giao Long, Giao Châu, Giao Nhân. Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu và Quốc lộ 37B; phía Nam giáp biển Đông; phía Đông giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu và đường tỉnh ĐT488; phía Tây giáp đất nông nghiệp, khu dân cư hiện hữu.

Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.320ha; quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.100ha (ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN).

KCN Hải Long có tính chất là KCN đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; thu hút các ngành công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định, phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch tỉnh; tạo việc làm cho người lao động, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; làm cơ sở để tổ chức lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN theo quy định của pháp luật về đầu tư. Quy mô lao động dự kiến trong khu vực quy hoạch trung bình khoảng 100.000 người.

KCN Hải Long có vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện Giao Thủy. Dự kiến mức vốn đầu tư để lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hải Long là trên 4,6 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh yêu cầu, thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng KCN Hải Long không quá 12 tháng và thực hiện trong năm 2024-2025.

Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng khoảng 200ha

Tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nam Định giao Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 200ha với tính chất là KCN đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; thu hút các ngành công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển Quy hoạch tỉnh Nam Định; quy mô lao động dự kiến trong khu vực quy hoạch khoảng 20 nghìn người.

Phạm vi lập quy hoạch thuộc địa bàn 3 xã: Nam Hồng, Nam Lợi, Nam Thanh (Nam Trực). Ranh giới nghiên cứu, lập quy hoạch cụ thể là: Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu; phía Tây giáp mương thủy lợi, đường trục xã và tuyến đường Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển đang xây dựng; phía Đông giáp Quốc lộ 21.

KCN Nam Hồng có tính chất là KCN đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; thu hút các ngành công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Nam Định. Quy mô lao động dự kiến trong khu vực khoảng 20.000 người.

Dự kiến mức vốn đầu tư để lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng trên 2,469 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. UBND tỉnh yêu cầu thời gian tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng trong năm 2024-2025 nhưng không quá 9 tháng.

Trước đó, ngày 12/3/2024, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức lập quy hoạch xây dựng 6 KCN trên địa bàn tỉnh; gồm: quy hoạch chung xây dựng gồm KCN Hải Long (huyện Giao Thủy, quy mô khoảng 1.100ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thịnh Tân (huyện Giao Thủy, quy mô khoảng 400ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Nam Hồng (huyện Nam Trực, quy mô khoảng 200ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thượng Thành (huyện Xuân Trường, quy mô khoảng 395ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Minh Châu (huyện Nghĩa Hưng, quy mô khoảng 300ha); quy hoạch phân khu xây dựng KCN Lạc Xuân (huyện Giao Thủy, quy mô khoảng 210ha).

Việc lập quy hoạch xây dựng 6 KCN trên được UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo thực hiện sau khi Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tỉnh công bố đầu tháng 3/2024.

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/nam-dinh–phe-duyet-lap-quy-hoach-xay-dung-2-khu-cong-nghiep-moi-121631.htm

Tin liên quan