Nam Định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt sở, ngành

Nhiều sở, huyện ở tỉnh Nam Định vừa công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ngày 2/1, trao đổi với PV VietNamNet, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, nhiều sở, huyện vừa công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức vụ này; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Vụ Bản, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 1/1.

Ông Phạm Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vụ Bản thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện để nghỉ hưu từ ngày 1/1.

Ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng được nghỉ hưu; ông Trần Văn Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở, thay ông Vũ Văn Hưng, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị (phải) trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Hưng.

Ông Trần Thế Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

Ông Đỗ Hải Điền, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu được Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Văn Long, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ phụ trách Đảng bộ huyện Mỹ Lộc, sau khi Bí thư Huyện ủy Trần Văn Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng.

Tại Sở Tư pháp, bà Trần Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 1/1, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bà Trần Thị Thúy Hiền nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp.

Từ ngày 1/1, ông Cù Đức Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Sở Nội vụ, ông Nguyễn Sơn Ngọc Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 1/1.

Ông Nguyễn Vũ Chiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh.

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Trưởng phòng Nông lâm, ngư nghiệp và Tài nguyên môi trường thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng Ban Tiếp công dân của tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 1/1; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

nguồn ; https://vietnamnet.vn/nam-dinh-luan-chuyen-bo-nhiem-nhieu-lanh-dao-chu-chot-so-nganh-2234345.html

Tin liên quan