Nam Định: GRDP 9 tháng tăng 9,06%, đạt mức tăng cao trong vùng và cả nước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Nam Định (theo giá so sánh 2010) ước đạt 41.611 tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2022, là mức tăng cao trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2023 tỉnh Nam Định tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2022, là mức tăng cao trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,33%, đóng góp 0,65 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,47%, đóng góp 5,58 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,11%, đóng góp 2,56 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,84%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm.

Năng suất các loại cây trồng đạt khá, sản lượng một số cây trồng hàng năm tăng so với cùng kỳ năm trước, chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định; nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp đạt 3,01%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; ngành thủy sản tăng 4,07%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Nam Định. Ngành công nghiệp, các doanh nghiệp đã chủ động hơn về kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, duy trì sản xuất và là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng 13,59%, đóng góp 4,26 điểm phần trăm. Ngành xây dựng, các dự án, công trình trọng điểm được tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công góp phần làm giá trị tăng thêm ngành xây dựng đạt 13,10%, đóng góp 1,32 điểm phần trăm.

Khu vực dịch vụ phục hồi tốt nhờ hiệu quả các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa của Chính phủ. Đóng góp của một số ngành dịch vụ vào tổng giá trị tăng thêm như sau: Ngành bán buôn và bán lẻ tăng 10,82%; ngành vận tải, kho bãi tăng 11,22%; hoạt động tài chính, ngân hàng tăng 8,23%./.

nguồn ; https://baochinhphu.vn/nam-dinh-grdp9-thangtang-906dat-muc-tang-cao-trong-vung-va-ca-nuoc-102230929141401543.htm

Tin liên quan