Nam Định: Chấn chỉnh công tác xác định giá đất

UBND tỉnh Nam Định nhìn nhận việc xác định giá đất nhiều dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh đều chậm tiến độ, làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của tỉnh và tiến độ thực hiện các dự án của các nhà đầu tư.

Ngày 10/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư về việc “chấn chỉnh công tác xác định giá đất”.

UBND tỉnh Nam Định vừa có động thái chấn chỉnh công tác định giá đất đối với các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

Trong văn bản, UBND tỉnh Nam Định cho biết, “qua theo dõi, hiện nay việc xác định giá đất nhiều dự án ngoài ngân sách của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đều chậm tiến độ so với kế hoạch của UBND tỉnh giao, làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của tỉnh và tiến độ thực hiện các dự án của các nhà đầu tư”.

UBND tỉnh cũng cho biết, trong ngày 4/4, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã họp, thảo luận, thống nhất, yêu cầu các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường “rút kinh nghiệm trong việc chậm xác định giá đất, chậm thẩm định giá đất để trình phê duyệt giá đất cụ thể xác định nghĩa vụ tài chính cho các dự án”.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào kế hoạch định giá được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời gian, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh.

Giao Sở Tài chính (cơ quan Thường trực Hội đồng) sau khi nhận được hồ sơ phương án giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định theo đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Nam Định (ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 17/4/2023).

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ngành là thành viên Hội đồng chủ động, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, rõ quan điểm, chặt chẽ về quy trình, thủ tục, đúng quy định về thời gian, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khi đủ điều kiện theo quy định.

Văn bản trên cũng cho biết, các sở, ngành của tỉnh phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án và môi trường đầu tư của tỉnh.

Theo các chuyên gia, định giá đất được hiểu là sự ước tính về giá trị của đất bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích sử dụng đã được xác định, tại một thời điểm xác định. Định giá đất đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế cũng như hoạt động quản lý của nhà nước về đất đai. Kết quả định giá đất không chỉ là cơ sở để phục vụ cho hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất, góp phần ổn định thị trường đất đai, là cơ sở để đền bù đất khi nhà nước thu hồi đất mà còn góp phần nâng cao hiệu quả về sử dụng đất và đóng góp vào việc đảm bảo công bằng xã hội, đặc biệt là khi giải quyết tranh chấp đất đai cũng như xây dựng, thực hiện luật pháp về đất đai.

Thông qua kết quả định giá đất sẽ giúp cho nhà nước và người sử dụng đất có những quyết định đúng đắn trong quản lý, kinh doanh, sử dụng quyền sử dụng đất.

Thực tế cho thấy, lâu nay, ở nhiều địa phương đã và đang phổ biến tình trạng do vướng mắc về việc xác định giá đất nên nhiều dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng không thể giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư triển khai dự án…

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nam-dinh-chan-chinh-cong-tac-xac-dinh-gia-dat-10277266.html

Tin liên quan