Nam Định: Xử lý nghiêm các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa.

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp yêu cầu các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định…

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, nhất là với Công an tỉnh Nam Định để quản lý thuế hiệu quả.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Nam Định đẩy mạnh phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị kinh doanh xăng dầu và mọi người dân biết công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Đối với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu 2 đơn vị này chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử…

Đối với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan Nam Định, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định yêu cầu tăng cường phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm đối với hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa không có hóa đơn đầu vào, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc mua bán hóa đơn trái phép…

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, đối chiếu thông tin, phục vụ định danh, xác thực điện tử của Bộ Công an nhằm ngăn ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu thuế.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu, nước…

Tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, phối hợp chặt chẽ đồng hành cùng cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.

nguồn : https://thuonghieucongluan.com.vn/nam-dinh-xu-ly-nghiem-cac-cua-hang-kinh-doanh-ban-le-xang-dau-khong-su-dung-hoa-don-dien-tu-a220829.html

Tin liên quan