Nam Định: Phát hiện 16 vụ việc tham nhũng

Theo đó, hiện tỉnh Nam Định đang xem xét, xử lý 16 vụ án tham nhũng, trong đó đã xét xử 4 vụ, 12 vụ đang điều tra, truy tố.

Nội dung này được UBND tỉnh Nam Định nêu trong báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023.

“Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, các vụ việc tham nhũng được phát hiện đang được các cơ quan tư pháp đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử. Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nam Định trong năm các vụ việc 2023 không phức tạp, không phát sinh vụ việc tham nhũng nghiêm trọng”, tỉnh Nam Định nêu rõ trong báo cáo.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – nguồn ảnh internet

Các hành vi tham nhũng sau khi được phát hiện đã được kịp thời xử lý, các vụ án tham nhũng nhanh chóng được điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật; góp phần răn đe và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch PCTN năm 2023. Toàn tỉnh đã ban hành 114 văn bản mới để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; trong đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các Văn bản chỉ đạo, Kết luận của Ban chỉ đạo và Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, hiện tỉnh Nam Định đã và đang xử lý 16 vụ việc, với 38 đối tượng; trong đó, có 08 vụ, với 18 đối tượng mới thụ lý giải quyết trong kỳ.

Trong khi đó, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: 16 vụ việc tham nhũng được phát hiện qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử (trong đó 4 vụ đã xét xử; 12 vụ đang điều tra, truy tố).

Đáng chú ý, kết quả xử lý tài sản tham nhũng: Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện trong kỳ với số tiền là 2,609 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi tài sản tham nhũng là 1,255 tỷ đồng.

Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: 02 trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật (01 trường hợp bị kỷ luật Cảnh cáo, 01 trường hợp bị kỷ luật cách chức).

Để hạn chế, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tỉnh Nam Định đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác PCTN; kịp thời xử lý, giải quyết các đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng.

nguoofn : https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/nam-dinh-phat-hien-16-vu-viec-tham-nhung-d198324.html

Tin liên quan