Nam Định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Vừa qua, tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Tổng cộng, có 11 vị trí lãnh đạo các đơn vị được luân chuyển, bổ nhiệm.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định.

Đồng chí Phạm Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yênđược điều động giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định.

Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ý Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại huyện Xuân Trường, đồng chí Đặng Ngọc Cường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để nghỉ hưu theo chế độ.


Nam Định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 1
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trao Quyết định điều động đồng chí Trịnh Văn Hoàng giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Xuân Trường, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trịnh Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Xuân Trường nhiệm kỳ 2020-2025, và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại huyện Trực Ninh, đồng chí Lưu Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ ngày 22/2/2023 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại huyện Nghĩa Hưng, đồng chí Trần Văn Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại huyện Vụ Bản, đồng chí Đỗ Xuân Tú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương từ ngày 22/3/2023, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Vụ Bản nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại huyện Hải Hậu, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định từ ngày 22/3/2023, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Phát biểu tại các Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định đã nêu bật vai trò của công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; khẳng định đây là việc làm thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thực tế, giúp cán bộ có điều kiện, môi trường rèn luyện, trưởng thành, phát triển toàn diện hơn.

Tin liên quan