Nam Định: Lễ trao pháp y cho các Phật tử đầu tiên của đạo tràng Pháp hoa Trúc Lâm Thiên Trường

GNO – Chiều 12-10, tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường (P.Lộc Vượng), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư đã cử hành lễ trao pháp y cho hơn 100 đạo hữu Phật tử đầu tiên thuộc đạo tràng Pháp hoa tại TP.Nam Định.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao pháp y đến các Phật tử phát tâm tu tập

Đại đức Thích Thanh Tâm chia sẻ ý nghĩa và lợi ích của việc thọ trì tam quy, ngũ giới

Trước khi bước vào buỗi lễ trao y, được sự cho phép của Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Đại đức Thích Thanh Tâm, Phó Văn phòng Ban Hoằng pháp T.Ư, giáo thọ sư chùa Bằng đã có thời pháp thoại chia sẻ về ý nghĩa của việc quy y Tam bảo, lợi ích của việc thọ trì tam quy, ngũ giới.

Phật tử Pháp Thiện Thịnh dâng lời phát nguyện

Sau đó, đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm quang lâm truyền trao tam quy ngũ giới.

Đại diện đạo tràng, Phật tử Pháp Thiện Thịnh đã dâng lời phát nguyện thọ trì Pháp hoa kinh, quảng tuyên lưu bố Pháp hoa kinh, tu học nhân hạnh Pháp hoa kinh…

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã chia sẻ về kinh Pháp hoa. Theo đó, trong hệ thống kinh tạng Đại thừa, Pháp hoa là một bộ kinh quan trọng và rất phổ biến. Đức Phật thuyết giảng kinh Pháp hoa trong những năm cuối trước khi Ngài nhập Niết-bàn. Vì vậy, những lời dạy của Ngài được ghi chép ở đây là những giáo huấn mang tính chất cốt tủy của đạo Phật. “Những gì hành giả cần tu tập để có thể thể nhập vào thế giới của Pháp hoa chính là nuôi dưỡng hơi ấm của trái tim khát vọng vô thượng Bồ-đề”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

nguồn ; https://giacngo.vn/nam-dinh-le-trao-phap-y-cho-cac-phat-tu-dau-tien-cua-dao-trang-phap-hoa-truc-lam-thien-truong-post68950.html

Tin liên quan