Nam Định là cơ quan chủ quản đầu tư dự án cầu vượt sông Đáy

Công trình cầu vượt sông Đáy được đề xuất cập nhật là dự án thành phần dự án PPP cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình và đầu tư độc lập.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp cho UBND tỉnh Nam Định là cơ quan chủ quản đầu tư dự án cầu vượt sông Đáy trên tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ đưa dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định vào danh mục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với nguồn vốn dự kiến bố trí là 1.100 tỷ đồng, giao UBND tỉnh Nam Định làm cơ quan chủ quản triển khai theo hình thức đầu tư công.

Số vốn 1.100 tỷ đồng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sử dụng để xây dựng cầu vượt sông Đáy.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất triển khai dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy theo phương án độc lập.

Bộ Giao thông vận tải cho rằng, trường hợp đưa cầu vượt sông Đáy vào đầu tư trong dự án cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP và xác định phần vốn 1.800 tỷ đồng bố trí cho cầu vượt sông Đáy (1.100 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi kinh tế và 700 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương) là hỗ trợ của nhà nước tham gia vào dự án PPP sẽ bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ về tiến độ xây dựng cầu vượt sông Đáy và tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, dự án cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức PPP mới được UBND tỉnh Thái Bình tiếp nhận và đang tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Thời điểm hiện tại chưa có kết quả nghiên cứu sơ bộ về tổng mức đầu tư, phần vốn góp của nhà nước, chưa rõ về tính khả thi của phương án tài chính dự án. Về tiến độ thực hiện, dự kiến khởi công sớm nhất vào khoảng tháng 6/2023.

Như vậy, phần vốn nhà nước tham gia dự án PPP sử dụng vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sẽ khó đáp ứng được yêu cầu giải ngân trong 2 năm 2022 và 2023.

Đồng thời, theo kết quả nghiên cứu tiền khả thi của dự án PPP trước đây, dự án có mức vốn hỗ trợ nhà nước lớn hơn 50% tổng mức đầu tư nên theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức PPP, dự án xuất hiện tiêu chí là dự án quan trọng quốc gia cần phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với trường hợp triển khai dự án cầu vượt sông Đáy độc lập, dự án sẽ được triển khai sớm hơn. Việc giải ngân toàn bộ nguồn vốn 1.100 tỷ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong hai năm 2022 và 2023 là khả thi.

Đồng thời, việc triển khai dự án đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình thành 2 dự án thành phần độc lập không trái với quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng.

Bộ Giao thông vận tải cũng nêu rõ, trường hợp thực hiện theo phương án này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh Ninh Bình, Nam Định phải có cam kết bảo đảm khả năng kết nối, vận hành độc lập, phát huy được hiệu quả đầu tư dự án cầu vượt sông Đáy trong trường hợp dự án PPP không khả thi hoặc chưa hoàn thành không đồng bộ; Bố trí kịp thời, đầy đủ vốn ngân sách của tỉnh để hoàn thành dự án cầu vượt sông Đáy đáp ứng yêu cầu tiến độ.

nguồn : https://vietnamnet.vn/nam-dinh-la-co-quan-chu-quan-dau-tu-du-an-cau-vuot-song-day-2045157.html

Tin liên quan