Nhận Xét

  • Chuyên mục
  • Liên quan
  • 17/10/2021

Giờ mua điện thoại thì chỉ có ra FPT hay thế giới di động hoặc các nhà lớn có thương hiệu mua thôi cho an toàn. 🙂 Hàng chính hãng vẫn tốt nhất mặc dù mắc hơn 1 tí