Cafe 18 Hàng Đồng Nam Định

  • Chuyên mục
  • Liên quan
  • 25/10/2021

Quán kiểu cũ kiểu Cộng nhưng nhẹ nhành và đơn sơ hơn.
Đồ uống cũg kiểu vậy đơn giản và hơi nhạt nhoà . Được cái khôg gian và vị trí của quán cũng vậy tuy là mặt đường nhưng nó mang sự chậm , sự hưởng ?